Towarzysztwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic

ul. Hubalczyków 2
11 - 200 Bartoszyce
tel. 89 7623056

Godziny otwarcia: wt. 15.00 - 17.00
 
Przewodnicząca: Ewa Pyszniak

Działalność stowarzyszenia opiera się na założeniach statutowych i ma na celu integrację środowiska mniejszości niemieckiej oraz krzewienie kultury i języka niemieckiego, a także działalność socjalną na rzecz członków stowarzyszenia oraz mieszkańców powiatu i miasta Bartoszyce. Ważnym elementem naszej działalności jest współpraca z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatu, organizacjami pozarządowymi, szkołami, ośrodkami kultury, kościołami i innymi mniejszościami narodowymi, szczególnie ukraińską, posiadającą w Bartoszycach ukraińska szkolę, z którą organizuje się wspólne uroczystości, takie np jak z okazji Dnia Matki. Utrzymuje się również współpraca z organizacjami na terenie Niemiec, np. Ziomkostwem byłych Prus Wschodnich, Ziomkostwem Powiatu Bartoszyckiego, Lions Clubem, Zakonem Joannitów, kościołami i organizacjami charytatywnymi.

Stowarzyszenie jest organizatorem szeregu stałych imprez okolicznościowych jak: Dzień Dziecka, Choinka, spotkania adwentowe, Sylwester, Zajączek w zależności od tematyki projektu w danym roku, odczyty, wystawy, warsztaty, a także wycieczki śladami ciekawych, zabytków techniki i architektury.

W siedzibie stowarzyszenia organizujemy warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych, prowadzimy kursy języka niemieckiego. Zarząd stowarzyszenia zajmuje się także organizowaniem pomocy humanitarnej. Pośredniczymy w przekazywaniu odzieży, pomocy szkolnych, mebli, pochodzących od zaprzyjaźnionych z nami organizacji charytatywnych z Niemiec ośrodkom pomocy społecznej, szpitalowi, szkołom na terenie naszego powiatu.

W posiadaniu naszego stowarzyszenia znajduje się biblioteka literatury niemieckojęzycznej, którą udostępniamy również zainteresowanym mieszkańcom miasta.

Chlubą naszej organizacji jest dziecięca grupa tańca regionalnego SAGA

Celem działalności zespołu jest prezentowanie i kultywowanie kultury wschodniopruskiej. W swoim repertuarze posiada tańce byłych Prus Wschodnich, regionalne tańce niemieckie oraz tańce integracyjne. Zespół jest laureatem wielu festiwali, festynów, imprez kameralnych i okolicznościowych. Swoimi występami umila także czas gościom z Niemiec. SAGA występowała na terenie całej Polski, w Niemczech, Rosji i na Litwie. Do niektórych miejsc była zapraszana wielokrotnie.

W 2004 roku zespół otrzymał nagrodę w uznaniu za wkład w krzewienie kultury wschodniopruskiej, nadaną przez Ziomkostwo Prus Wschodnich. Kierownikiem zespołu od 1996 roku jest Pani Danuta Niewęgłowska. Instruktorem tańca jest obecnie Pani Dorota Niewęgłowska.

W 2008 roku działalność stowarzyszenia i zespołu SAGA dofinansowana została przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez Urząd Miasta Bartoszyce.

Członkowie Zarządu do 2009 r:
Izabela Mischke - Przewodnicząca
Jadwiga Piluk - Z-ca Przewodniczącej
Józef Stapel - Sekretarz
Ewa Pyszniak - Skarbnik
Danuta Niewęgłowska - Członek Zarządu ds. kulturalnych
Nowy Zarząd:
Ewa Pyszniak - Przewodnicząca
Jadwiga Piluk - Z-ca Przewodniczącej
Józef Stapel - Skarbnik
Danuta Niewęgłowska - Sekretarz
Utworzenie

Komitet założycielski spotkał się w Bartoszycach 8 maja 1991 roku. stowarzyszenie zostało zarejestrowane 25.10.1991 roku. Stowarzyszenie organizowali Heinz Chrosczilewski, Ewa Dąbrowska i Anna Felczak. W organizacji pomógł przedstawiciel Ziomkostwa Powiatu Heinz Schulz. Na pierwsza zebranie założycielskie przybyło 40 osób. Bartoszyce były obecne na zebraniach założycielskich Związku Stowarzyszeń Ludności Niemieckiej w byłych Prusach Wschodnich i przystąpiły do niego bezpośrednio po utworzeniu Związku.

Siedziba

Na początku stowarzyszenie otrzymało własny 4-pokojowy lokal w byłej zbrojowni, późniejszym Urzędzie Skarbowym. Członkowie wyremontowali zaniedbane pomieszczenia swojego domu.

Zarząd

Zarząd składa się z 6 osób wybieranych na 2 lata.

 

  1991 1993 1995 1997 1999
przewodniczący: Anna Felczak Anna Felczak Ewa Jakutowicz Izabela Szulc Izabela Szulc
zastępca: Hans Chróścielewski Hans Chróścielewski Hans Chróścielewski Hans Chróścielewski Wojciech Freitag
sekretarz: Jolanta Wójcinowicz Hildegarda Symonolewicz Izabela Szulc Janusz Górecki Jadwiga Piluk
skarbnik: Ewa Dąbrowska Ewa Dąbrowska Ewa Dąbrowska Ewa Dąbrowska Ewa Dąbrowska
Członkowie

Liczba członków w Bartoszycach od założenia stowarzyszenia rosła do 343 członków, a następnie zmalała do 253. Do stowarzyszenia włączało się wiele młodych osób.

Z życia stowarzyszenia

Przewodnicząca stowarzyszenia Izabela Szulc należy do najmłodszych przewodniczących. Wpływa to na działalność stowarzyszenia, która jest bardzo ożywiona i integruje wielu młodych ludzi. Członkowie spotykają się co najmniej raz w miesiącu, ponadto organizowane są wspólne uroczystości i wycieczki. Stowarzyszenie opiekuje się też aktywnie cmentarzami.

Zespoły

Zespół taneczny powołany został do życia w maju 1994 roku. Z pomysłem utworzenia zespołu wystąpiła pani Karge, a organizacją zajęła się pani Felczak. Dzieci uczyły na początku Jolanta Wójcinowicz i Ewa Dąbrowska. Tancerze zostali od razu zaproszeni do Duderstadt w Niemczech. W 1995 roku pojechali do Berlina i Bonn. W roku 1996 kierownictwo przejęła Danuta Niewęgłowska, a zespół otrzymał nazwę "Saga". Grupa występuje na terenie Polski, Niemiec, Rosji i Litwy. Do zespołu należy około 18 dzieci i młodzieży w wieku od 10 lat wzwyż. Próby odbywają się 2 razy w tygodniu.

Nauczanie języka niemieckiego

Już od 1992 roku odbywają się kursy językowe na wysokim Poziomie dla dorosłych i