Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim

ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 7674351
 
Godziny otwarcia: śr. 15.30 - 17.00
 
Przewodniczący: Gerard Wichowski
 
Z życia stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie jako samodzielna organizacja działa bardzo prężnie od 1993 roku. Należą do niego ludzie, pamiętający czasy przed wojną oraz ich dzieci i wnuki. Pragniemy kultywować język niemiecki, tradycje byłych Prus Wschodnich. Dlatego uczymy się starych, ludowych piosenek z Prus Wschodnich, poznajemy historię i kulturę tej ziemi. Pragniemy zaszczepi naszą miłość kolejnym pokoleniom.

Nieocenioną pomocą służą nam byli mieszkańcy powiatu lidzbarskiego mieszkający w Niemczech, wraz z przewodniczącym panem Aloesem Steffenem. Od 1993 roku istnieje przy stowarzyszeniu chór "Warmia", powstały z inicjatywy p. Grützmacher. Dzięki pracowitości i chęciom pań chór zyskał duże uznanie i popularność.

Zespół występował w Niemczech: 2-krotnie w Düsseldorfie na Ostpreußentreffen, 8-krotnie w Seehausen, w Köln i Neubrandenburg, a także w Polsce , na uroczystościach mniejszości niemieckiej w Olsztynku, Elblągu, Gołdapi, Olsztynie i Giżycku, na Festiwalach Mniejszości Narodowych w Gdańsku, Warszawie, Puńsku i Wałczu

Obecnie chór "Warmia" działa pod kierownictwem Pani Ewy Huss-Nowosielskiej. W jego repertuarze są piosenki ludowe z terenu dawnych Prus Wsch. i Niemiec.

Od kilku lat działalność naszego zespołu wspierana jest z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Co roku jesteśmy organizatorami Dni Lidzbarka, imprezy plenerowej dla wszystkich mieszkańców i turystów wypoczywających w naszym grodzie. Nieobce są nam stajnie zamku Calberwisch, gdyż służyły nam za garderobę, jak również szacowne mury ratusza w Eisenach.

Dzięki staraniom Pani Ireny Huss działa od 1998 roku Stacja Socjalna Joannitów. Służy pomocą medyczną i socjalną wszystkim mieszkańcom regionu. Nieważne jest wyznanie i narodowość

Stowarzyszenie organizuje wiele wyjazdów. Uczestniczymy w seminariach i sympozjach. Współorganizujemy wydarzenia kulturalne

Niezwykle ważna dla naszego stowarzyszenia jest praca z najmłodszymi członkami. Chcielibyśmy by poznali przeszłość tych ziem. Stąd nasz program "Przywrócić tożsamość" oraz "Wieczory adwentowe", które wzbogaciliśmy o warsztaty adwentowe, są piękną imprezą z udziałem wielu gości, naszych członków. Mają one coraz bogatszy program.

Nie mniej ważną formą naszego działania jest organizacja spotkań z byłymi mieszkańcami naszego regionu. Przy ognisku, kawie i oczywiści w lesie lub w siedzibie stowarzyszenia pomagamy wróci naszym gościom do czasów najpiękniejszych, czasów beztroskiego dzieciństwa.

Utworzenie

Mniejszość w Lidzbarku powstała w 1991 roku jako oddział terenowy OSMN. 25.10.1993 roku grupa zarejestrowała się jako samodzielne stowarzyszenie. Przystąpienie do ZSLNbPW miało miejsce 18.12.1993 roku.

Siedziba

Początkowo grupie brakowało sali spotkań. Spotykano się w kawiarni "Jubilatka". Później wynajęto trzy pomieszczenia w Spółdzielni Mieszkaniowej. W którymś momencie mniejszość znalazła nawet schronienie w kinie "Capitol". Od 1995 roku stowarzyszenie ma swoją siedzibę na ulicy Polnej w Szkole Podstawowej Nr. 4. Dzięki wsparciu mniejszości szkoła ta mogła zostać rozbudowana ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Mniejszość otrzymała za to bezpłatnie do dyspozycji pomieszczenia szkolnej piwnicy. Znajduje się tam sala spotkań, biblioteka, pomieszczenie biurowe i magazyn.

Członkowie

Liczba członków w Lidzbarku Warmińskim permanentnie spada. W 1999 roku odnotowano zaledwie 88 członków płacących składki.

Stacja socjalna

Od 1999 roku istnieje Stacja Socjalna "Lazarus".

Z życia stowarzyszenia

Lidzbark Warmiński ma aktywne Stowarzyszenie. Na wielu uroczystościach W kraju i zagranicą Stowarzyszenie reprezentują godnie zespoły chóralne. Od 1992 roku istnieje żeńska grupa śpiewacza o świetnej renomie pod nazwą "Warmia". Panie z tego zespołu zawsze lubiły dużo śpiewać podczas ich spotkań. Jednak dopiero, kiedy grupą zajało się małżeństwo Grutzmacher, stanęła ona na wysokim poziomie. Christa Grutzmacher prowadziła chór, jej Gerd (nauczyciel-senior w Lidzbarku) akompaniował na akordeonie. Obydwoje do dziś regularnie odwiedzają grupę śpiewaczą, opiekują się nią, organizują trasy koncertowe i oczywiście pilnie z ćwiczą z paniami. Repertuar rozciąga się od warmińskich pieśni ludowych do popularnych niemieckich szlagierów. Obecnie zespól ma własne stroje a jego sława sięga poza granice Lidzbarka Warmińskiego. U boku chóru dla dorosłych powstał we wrześniu 1996 chór dziecięcy, "Lidzbarskie Wróble" pod kierownictwem Ewy Huss-Nowosielskiej i Małgorzaty Dumińskiej. Chór tworzy około 30 dzieci mających w swoim repertuarze niemieckie i polskie pieśni. Regularnie raz w miesiącu można się wybrać na mszę katolicką celebrowana, przez wikarego André Schmeiera. Stowarzyszenie organizuje ponadto od 1994 roku spotkania adwentowe, w których uczestniczy chętnie wielu mieszkańców Lidzbarka, Niemcy i Polacy.

Nauczanie języka niemieckiego

Kursy niemieckiego dla dorosłych i dzieci prowadzone są regularnie od 1992 roku. Do 1994 roku uczyli w Lidzbarku nauczyciele - seniorzy, państwo Grutzmacher. Mniejszość współpracuje ze Szkolą Podstawową.

 

Od jesieni 1998 roku Lidzbark ma Stację Socjalną Joannitów.