Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Warmia" w Lidzbarku Warmińskim

Siedziba                                                        
ul. Polna 36
11-100 Lidzbark warmiński

Godziny otwarcia
Środa – 15:30-17:00

Zarząd
PRZEWODNICZĄCY- GERARD wICHOWSKI
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – BOGDAN GRYNEK
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – RITA POPŁAWSKA
SKARBNIK – EWA HUSS-NOWOSIELSKA
SEKRETARZ – JANINA KRAWCZAK
CZŁONEK - ELŻBIETA GNAT
 
AKTYWNOŚĆ STOWARZYSZENIA
 
Działalność biurowa

Aktywna działalność stowarzyszenia w 2017 r. nie mogłaby się tak dobrze rozwijać bez dobrego biurowego zaplecza. W tym celu pozyskało ono fundusze na opłacenie pracownika do prowadzenia księgowości naszej organizacji. Na ten cel środki pozyskaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Zespół Śpiewaczy „Warmia”

Zespół Śpiewaczy „Warmia” przez cały rok pracował i nad nowym repertuarem, i nad doskonaleniem warsztatu wokalnego. Przygotowano trzy nowe utwory kręgu niemieckiej muzyki popularnej. Inspiracji szukaliśmy w zasobach Internetu. Pracowała także grupa młodzieżowa, która reprezentowała nasze stowarzyszenia podczas Festiwalu Piosenki Niemieckiej w Ostródzie. Trio wokalne zajęło II miejsce. Prezentowali piosenkę „Babicka” i „Schön ist der Welt”.
Zespół Śpiewaczy „Warmia” odbywał regularne próby we środy, zaś grupa młodzieżowa spotykała się w piątki.
W bieżącym roku postanowiliśmy wzbogacić nasz repertuar o nowe aranżacje, gdyż nasi słuchacze żądają nie tylko nowych piosenek, ale także nowych środków wyrazu. Stąd pojawiła się kolejna osoba, która przygotowała trzy aranżacje dla „Warmii”. Dotychczasowy kierownik artystyczny zespołu przygotował aranżacje orkiestrowe kolęd na wieczór adwentowy.
W ciągu roku zespoły uczestniczyły w dwóch warsztatach wokalnych. Jedne odbyły się w Lidzbarku, drugi w pięknym obiekcie w Mortegach, gdzie uczestnicy poczuli się jeszcze bardziej zmotywowani do samodoskonalenia się. Prezentowali piosenki krajów niemieckojęzycznych w Olsztynie, Ostródzie, Lidzbaku, Piszu, Lamkowie, Franknowie, Schwerinie.
Dzięki wsparciu MSWiA w Warszawie wydaliśmy drugą edycję płyty „Herzen gesungen – śpiewane sercem”. Koszt realizacji 4000 zł. Stowarzyszenie wzbogaciło się o 1000 sztuk tak poszukiwanej przez słuchaczy płyty z 18 piosenkami z byłych Prus Wschodnich.

Działalność Młodzieżowej Grupy Wokalnej

Z otrzymanej dotacji opłacono instruktora, pracującego na co dzień z zespołem i przygotował dla grupy podkłady, rozpisał utwory głosowo. Kierownik zapewnił zespołowi rytmiczną pracę z dostępem do pełnego nagłośnienia, gdyż stowarzyszenie dysponuje tylko mikrofonami. Młodzież nie może jeszcze zapełnić pełnego koncertu, stąd stanowiła uzupełnienie występów albo grupy teatralnej lub Zespołu Śpiewaczego „Warmia”. Zespół wystąpił w Ostródzie, Lamkowie, Lidzbarku oraz wyjechał do Schwerinu. Jak to bywa z dziećmi, czasami występy uniemożliwiała choroba jednego z wokalistów, gdyż grupa śpiewa trzygłosowo i brak jednego wykonawcy uniemożliwiał występ.
Podczas przygotowań i poszukiwania materiału młodzież „przesłuchiwała” mnóstwo utworów. By poznać, „o czym się śpiewa”, tłumaczyła teksty. Nie zauważała, że poznają nowe słówka, poszerzają swą znaność języka narodowego. Byli ciekawi okresów historycznych, a szczególnie czasów podziału państw niemieckich. Bardzo powoli, ale utworzył się zespół, który zmierzał w jednym kierunku – popularyzowania niemieckiej kultury muzycznej. Bardzo często spotkania przybierały charakter klubowy. Uczestnicy musieli stworzyć grupę zdecydowaną na współpracę, odczuwającą współodpowiedzialność za osiągnięty sukces. Nawiązanie przyjaznych relacji to spotkania przy ciastku, drobne przyjemności. Zatem skupiliśmy się na budowaniu zespołu, by młodzi ludzie zechcieli zgłębiać tajniki niemieckiej muzyki rozrywkowej, nie tak popularnej jak anglosaska. Nasze spotkania musiały nie tylko przynosić nową wiedzę i umiejętności a przede wszystkim być atrakcyjne.
Działalność grupy sfinansowano z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
 
 
 
TEATR MŁODZIEŻOWY SPIEGEL – LUSTRO

Teatr Młodzieżowy Lustro – Spiegel pracował regularnie przez cały rok. Ilość uczestników wahała się od 15 do 11 osób, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów jak i licealnych. Pierwsze półrocze to doskonalenie umiejętności warsztatowych oraz dopracowanie spektaklu „Świat w oczach braci Grimm”. Sztukę pokazano w Kraszewie, Lidzbarku Warmińskim (druga prezentacja) oraz Ostródzie. Fragmenty obejrzeli uczniowie szkoły w Lamkowie.
Podczas weekendowych spotkań wiosną i latem prowadzono próby z zakresu zagospodarowania przestrzeni, co nie jest możliwe w siedzibie naszego stowarzyszenia, stąd wykorzystanie większych pomieszczeń dostępnych w lidzbarskich instytucjach kulturalnych i sportowych.
Latem zorganizowaliśmy Letnie Warsztaty Teatralne. Młodzież poznawała tajniki dubbingu, szukała harmonii i dysharmonii w otaczającym ich świecie, jak i w warstwie słownej. Przygotowywali teksty do filmów animowanych. Ciekawym doświadczeniem była nauka tańca, a zaowocowała wprowadzeniem elementów tańca do nowej sztuki. Z jej tekstem, także w języku niemieckim, uczestnicy zapoznali się również podczas warsztatów. Zajęcia z młodzieżą prowadził aktor Teatru Bagatela w Krakowie – Kosma Szymon.
Ze względu na termomodernizację budynku, w którym znajduje się siedziba stowarzyszenia musieliśmy zorganizować weekendowe spotkania jesienią oraz zimą, by nową premierę mogli obejrzeć widzowie jeszcze w 2017 roku, co stało się 10 grudnia w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pilniku.
Projekt sfinansowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulat Generalny Niemic w Gdańsku.
 
Seminarium „Nasza mała ojczyzna”

Tegoroczne seminarium, poświęcone ludziom, którzy tworzyli naszą małą ojczyznę – nasze miasto Lidzbark Warmiński”, składało się z trzech części.
Pierwsza - 12.12.2017 odbyła się na zamku biskupów warmińskich, gdyż dotyczyła działalności dwóch niezwykłych badaczy, dzięki którym nasz najważniejszy zabytek nie obrócił się w popiół a zyskał odpowiednią rangę. Dyrektor muzeum zaprezentowała postacie P.Haukego – konserwatora, który ocalił zamek przez rozebraniem na cegłę oraz C. Steinbrechta, który zadbał o przywrócenie naszemu zamkowi należnej pozycji na mapie zabytków. Dowiedzieliśmy się, że w 1924 założono Towarzystwo Odbudowy Zamku i obecne władze zamku starają się zinwentaryzować zabytki zamkowego „Heimatmiseum”, by być może odtworzyć je w najgodniejszym dla tych zbiorów miejscu – na lidzbarskim zamku.
Druga część seminarium odbyła się 17.12.2107 także na zamku. Członkowie stowarzyszenia zapoznają innych z tekstami opowiadającymi o tradycjach kultywowanych w Lidzbarku Warmińskim i okolicach. Warto dodać, że odczytano te teksty w języku niemieckim. Czas umilały występy Zespołu Śpiewaczego „Warmia”. Posumowanie wszystkich działań nastąpiło 30.12.2017 w Hotelu Górecki. Uczestnicy zostali zapoznani z działalnością Towarzystwa Miłośników Lidzbarka. Okazało się, że rozwiązania komunikacyjne (budowa ulic), powstanie Domu Ludowego ( dzisiejszy dom kultury), budowa ścieżki wzdłuż rzeki Symsarny – dzisiaj jeden z najważniejszych atutów parku uzdrowiskowego to działania, które rzutują na współczesny rozwój miasta. Tak pięknie praca byłych mieszkańców Lidzbarka – służy współczesnemu miastu, gdyż bez ich pracy nie byłoby sukcesu współczesnego Lidzbarka.
Sfinansowano z funduszy Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku 
 

WARSZTATY ADWENTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

Warsztaty adwentowe odbyły się w ośrodku „Zacisze Leśne” w dniach 08 – 10. 12.2017. Uczestniczyło w nich 39 dzieci oraz 6 opiekunów. Po raz pierwszy gościliśmy dzieci i Franknowa oraz Jezioran.
W piątek po kolacji odbyły się zajęcia integracyjne, wokalne oraz taneczne. Uczestnicy zadeklarowali, w jakich grupach zadaniowych będą uczestniczyć w sobotę. Przydzielono role do przygotowania inscenizacji gali wieczoru adwentowego.
Sobota to czas bardzo intensywnej pracy. D. Niewęglowska, W. Nowosielski prowadzili sekcję kartek świątecznych. A. Krzywiel i M. Żamejć czuwały nad wykonaniem przez młodzież wieńców adwentowych. E. Huss – Nopwosielska pracowała z okolicznościowym zespołem teatralnym, nad przygotowaniem gali oraz przygotowała taniec, zaprezentowany przez uczestników warsztatów przed mikołajem. Bardzo ważnym elementem były dyskusje na tematy historyczne.
Uczestnicy wykonali 200 wieńców adwentowych (wyrobiono wszystkie zakupione elementy!!!), 102 kartki w trzech technikach. Adrian Mańka opracował prezentacje multimedialną na galę. Wieczorem, po kolacji odbyły się próby śpiewania pieśni adwentowych, wspólnego tańca oraz „teatru okazjonalnego”.
W niedzielę doszlifowano cały program artystyczny, spakowano wyroby rękodzieła i wszyscy uczestnicy zostali przewiezieni do GOK w Pilniku, by od 14.00 uczestniczyć w gali 24 Wieczoru Adwentowego - Betlejem Narodów 2017.
Sfinansowano przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Fundację Rozwoju Śląska w Opolu.
 
24 Wieczór Adwentowy – Betlejem Narodów 2017

Już po raz 24 Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim zaprosiło swoich czlonkow, władze samorządowe powiatu, miasta jak i ludzi, wspierających na co dzień naszą pracę, na spotkanie adwentowe. Odbyło się ono 10.12.2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilniku.
Swoja obecnością zaszczycili nas starosta lidzbarski – Jan Harhaj, Burmistrz Miasta _ Jacek Wiśniowski, Wójt Gminy Lidzbark – Fabian Andrukajtis. Posłowie RP: posłanka Elżbieta Gelert, posłowie - Jacek Protas i Piotr Cieśliński w trybie pilnym, zostali wezwani do Warszawy, zatem wszystkim zgromadzonym przesłali życzenia. Gościliśmy także przedstawicieli mediów mniejszości niemieckiej jak i prasy lokalnej.
Członkowie stowarzyszenia przygotowali salę. Na stolikach znalazły się tradycyjne „kolorowe talerze” z pierniczkami, rogalikami, ciastami, cukierkami. Ponad 120 gości częstowaliśmy aromatyczna kawą oraz grzanym winem.
Program artystyczny składał się z dwóch części. Jako pierwszy zaprezentował się Teatr Spiegel – Lustro w sztuce „O warmińskim wietrze i Annie Rybaczce”. Młodzież zebrała zasłużone brawa. Premiera wypadła znakomicie.
Potem scena należała do uczestników warsztatów adwentowych. W tym roku tematem przewodnim był problem uchodźców. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, wybrzmiał szczególnie mocno w kontekście przedstawianych problemów jak i w powiązaniu z Najświętszą Rodziną. Goście otrzymali pięknie wykonane wieńce adwentowe oraz karty świąteczne. Bardzo miłym akcentem było wspólne śpiewanie pieśni adwentowych. Uczestników spotkania odwiedził Mikołaj. Wszystkie dzieci ( 63) otrzymały słodkie upominki. Nie zapomniał o dorosłych. Ci najgrzeczniejsi mogli liczyć na jego przychylność.
Jeszcze długo w świątecznej atmosferze dyskutowano o mijającym roku jak i o planach na nadchodzący - 2018

Sfinansowano z funduszy niemieckich przekazanych za pomocą FRŚ w Opolu.