Stowarzyszenie do Pielęgnowania Dóbr Kultury Niemieckiej im. "Emila von Behringa" w Olsztynku

ul. Świerczewskiego 34a godziny otwarcia:
11-015 Olsztynek wt. 10.00 - 12.00
tel. (089) 519-20-31           śr. 15.00 - 18.00


Utworzenie

Olsztynecka grupa powstała 2 kwietnia 1991 roku jako oddział terenowy Ostródy. Zebranie założycielskie poprowadził Walter Angrik i Eckhard Werner. Ostatni z nich objął stanowisko przewodniczącego. W 1993 roku grupa zdecydowała się na samodzielność i 22.07.93 została zarejestrowana. Zaraz potem przystąpiła do ZSLNbPW.


Siedziba

Stowarzyszenie korzysta z wynajmowanych pomieszczeń. Początkowo spotykano się w Domu Kultury, potem grupa otrzymała do dyspozycji dzisiejszą siedzibę z dwoma małymi pomieszczeniami biurowymi i salą zgromadzeń.


Zarząd

Zarząd tworzy 7 osób.
 
Vorsitzende: Leon Kuck

  1993 1996 1998
przewodniczący: Eckhard Werner Eckhard Werner Ewald Szarnowski
zastępca: Elze Babieczko Elze Babieczko Elze Babieczko
sekretarz:     Adela Majewska
skarbnik:     Maria Feliszet
skarbnik:     Gertruda Kijańska


Członkowie

W ostatnim czasie spada liczebność stowarzyszenia. W roku 2000 liczyło ono 260 członków. 30-40 aktywnie działających osób tworzy główny trzon stowarzyszenia.


Z życia stowarzyszenia

Stowarzyszenie każdego roku urządza piękne spotkanie adwentowe dla seniorów i gwiazdkę dla dzieci. Wszyscy otrzymują małe upominki.
Co tydzień spotyka się grupa pań. Albo realizują wspólnie jakiś projekt, albo zajmują się robótkami, a czasem po prostu oglądają razem telewizję. Pod kierownictwem Elze Babieczko regularnie ćwiczą śpiewanie.
Stowarzyszenie organizowało wycieczki do Swaderskiego Lasu, ładnego miejsca odpowiedniego na jedniodniowe wycieczki. Ale była też już wycieczka po Prusach Wschodnich od Fromborka, Braniewa, Lidzbarka Warmińskiego po Świętą Lipkę. Podczas pobytu grupy turystów pod kierownictwem przewodniczącego Ziomkostwa Powiatu Maxa Duscha olsztynecka mniejszość spotkała się z nią nad jeziorem w Mielnie. Z byłymi mieszkańcami Olsztynka i okolic można też spotkać się w skansenie w Olsztynku przy kawie, cieście, śpiewie i tańcu. Regularnie każdego roku kilka osób jeździ na spotkanie Ziomkostwa Powiatu do Osterode w górach Harzu. Do najciekawszych wydarzeń należą też wykłady pani Buschmann, która przyjeżdża z Kilonii dwa razy w roku.


Nauczanie języka niemieckiego

Kursy niemieckiego dla dorosłych i dzieci odbywały się regularnie do roku 1996. W tym okresie pomocą służyli nauczyciele-seniorzy i asystentki ds. języka z Niemiec:
— 1991 - 1992 pani Chodera z Olsztynka
— 1992 - 1993 pan Bartel, nauczyciel-senior z Niemiec
— 1993 - 1994 pan Wichert - nauczyciel-senior z Niemiec
— 1994 - 1995 Anja Preidecker, asystentka Ifa
— 03/95 - 08/95 Carola Heine, asystentka Ifa ds. języka
— 11/95 - 6/96 Anna Breitsameter, asystentka Ifa ds. języka
— 10/96 - 12/96 pani Hentzschel, asystentka Ifa
W roku szkolnym 1996/97 w Szkole Podstawowej do wszystkich klas, począwszy od pierwszej, wprowadzone zostały lekcje języka niemieckiego. Ten dobrze działający projekt został jednak ponownie zawieszony z powodu braku nauczycieli. W 1999 roku pani Zimmermann z Olsztyna, niemiecka nauczycielka programowa, zaoferowała pomoc i uczyła w Szkole Podstawowej kilka godzin tygodniowo.


Wyposażenie

Brak specjalnego pomieszczenia do wydawania odzieży. Rozdziału dokonuje się w sali spotkań. Istnieje ładna biblioteka, z której niestety rzadko ktoś korzysta.


Współpraca

Należy tu wymienieć przede wszystkim współpracę z Ziomkostwem Powiatu owocującą wspólnymi spotkaniami. Ziomkostwo Powiatu udziela wsparcia również w kosztach utrzymania biura i przygotowaniu gwiazdki. Olsztynek utrzymuje dobre kontakty ze stowarzyszeniem "Jodły" z Ostródy. Stowarzyszenia zapraszają się wzajemnie na organizowane uroczystości.


Stacja socjalna

Od października 1994 roku przy Świerczewskiego 15 istnieje Stacja Socjalna Joannitów.