Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie

ul. Niepodległości 13 godziny otwarcia:
14-200 Iława
skrytka pocztowa 62
wt. 9.00 - 12.00
tel. 089 - 648- 84 20 pt. 13.00 - 17.00


Utworzenie

Grupa w Iławie jako oddział terenowy OSMN powstała 1 listopada 1990 roku. Początki sięgają nawet 1989 roku a komitet założycielski spotkał się w marcu i kwietniu 1990 roku. Stowarzyszenie usamodzielniło się w styczniu 1995 roku. We wrześniu 1995 roku nastąpiło włączenie w struktury ZSNWiM


Siedziba

Stowarzyszenie wynajmowało pomieszczenia w ratuszu (biuro) i w Szkole Muzycznej (sala spotkań i sala lekcyjna). Bezpośrednio po utworzeniu stowarzyszenie mieściło się w budynku firmy budowlanej, ale że opłaty za wynajem wciąż były śrubowane do góry, szukano nowego lokalu. W przyszłości stowarzyszenie ma otrzymać jeszcze jedno pomieszczenie w ratuszu.

Zarząd
 
Przewodnicząca: Monika Krajnik

przewodniczący: od 1994  Franz Josef von Czarnowski
zastępca / kierownik biura: od 1990  Joachim Zalewski
biblioteka: od 1994  Monika Krajnik
członek zarządu: od 1994 do dziś Erhard Rabe
skarbnik:   Gerhard Schlieszke


Członkowie

Liczba członków spada z roku na rok. Początkowo stowarzyszenie liczyło 450 członków, obecnie w wykazach figuruje 315 osób. Tłumaczyć to można oczekiwaniami wielu członków, że otrzymają z Niemiec znaczną pomoc finansową i materialną, co nie nastąpiło. Aktywnie działa w stowarzyszeniu około 30 osób.


Z życia stowarzyszenia

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca spotykają się seniorzy. W Boże Narodzenie stowarzyszenie organizuje imprezy dla dorosłych i dzieci. Raz w roku odbywa się informacyjne zebranie dla wszystkich członków. Dwa, trzy razy w roku, zależnie od finansowych możliwości, stowarzyszę-nie stara się organizować wycieczki dla wszystkich członków do miejscowości o historycznym znaczeniu. Stowarzyszenie współpracuje ściśle z Biurem Podróży "Meyer-Reisen", które kilka razy w roku przywozi do Iławy rodaków z Niemiec. Stowarzyszenie zapewnia wówczas grupie przewodnika. Latem 2000 roku obchodzono jubileusz dziesięciolecia stowarzyszeń mniejszości niemieckiej w Prusach Zachodnich. Stowarzyszenie za jedno ze swoich zadań uważa reprezentowanie wszystkich członków wobec władz oraz pomoc w różnych społecznych i urzędowych sprawach.


Nauczanie języka niemieckiego

Lekcje języka niemieckiego prowadził Franz Josef von Czarnowski od roku 1992 do 1998. Od 1999 roku nauczanie przejęła młoda nauczycielka. Zainteresowanie polskiej ludności kursami jest duże, jednak w każdej grupie może się znaleźć jedynie sześć osób spoza mniejszości.


Wyposażenie

Stowarzyszenie posiada bibliotekę z ponad 2000 książek prowadzona przez dwie panie. Czytelnikami biblioteki są również zainteresowani Polacy a szczególnie młodzież z liceum. Brak specjalnego pomieszczenia do wydawania odzieży z drugiej ręki. ale czasem, gdy znajda się dary i wystąpi taka potrzeba, odzież wydawana jest po spotkaniach członków.


Współpraca

Wspópnica z Ziomkostwem Powiatu układa się wzorcowo. Kontakty są ożywione, regularnie odbywają się spotkania ziomkostwa. Stowarzyszenie przygotowuje we wrześniu 2000 roku spotkanie rodaków. Dobrze przebiega też współpraca Stowarzyszenia z. władzami miasta i powiatu, np. przy odbudowie ratusza i stacji terapeutycznej dla niepełnosprawnych dzieci. Z partnerstwa szkól po pewnym czasie rozwinęło się partnerstwo miast z niemieckim miastem Herbom.


Stacja socjalna

Po wielkich staraniach mniejszości otworzono w Iławie w 1996 roku Stację Socjalną Joannitów. Współpracuje ona z mniejszością. Stacja znajduje się w budynku Powiatowej Opieki Społecznej.