Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w północnej części Warmii z siedzibą w Braniewie

Pl. Piłsudskiego 2 p. 214 godziny otwarcia: śr. 10.00 - 12.00
14-500 Braniewo
tel. 723592301


Utworzenie

Pierwsze próby utworzenia w Braniewie stowarzyszenia niemieckiego pojawiły się już na przedwiośniu 1991 roku. Oficjalne zebranie założycielskie odbyło się jednak dopiero 13.11.1993 roku i po wielu trudnościach stowarzyszenie niemieckie w Braniewie zostało 30.04.1994 roku zarejestrowane. Członkowie pochodzą z całego powiatu braniewskiego: Ornety, Pieniężna, Fromborka czy Żelaznej Góry. Odległości są bardzo duże, wiele miejscowości jest oddalonych od Braniewa o ponad 50 km. Po utworzeniu ZSNWiM stowarzyszenie przystąpiło do niego (grudzień 1994).


Siedziba

Stowarzyszenie posiada skromne miejsce spotkań w budynku dawnego Hospicjum dla Konwertytów Fundacji im. biskupa T. Potockiego. Znajduje się tam też wypożyczalnia książek. Spotkania członków odbywały się kiedyś w centrum parafialnym Kościoła św. Katarzyny, dzisiaj w czytelni biblioteki.


Zarząd

Zarząd składa się z 7 osób.

Przewodnicząca: Monika Karczewska
 

  od 1994
przewodniczący: Weronika Swatowska
zastępca: Gertruda Jeryga
zastępca: Anna Lehner
sekretarz: Maria Kozbial
skarbnik: Irena Kasza


Członkowie

Początkowo stowarzyszenie liczyło 111 członków. Ocl tej pory liczba ta maleje. W 2000 roku do stowarzyszenia w Braniewie należało już tylko około 40 osób. Są one gotowe przyjeżdżać na wspólne spotkania mimo ogromnych często odległości.


Z życia stowarzyszenia

Członkowie spotykają się przynajmniej raz w miesiącu podczas tzw. "rodzinnych spotkań" przy kawie i cieście. Czytają wiersze, wspólnie śpiewają. Chętnie czytają żarty lub je sobie opowiadają. W bibliotece członkowie mogą otrzymać książki, gazety i broszury w ich ojczystym języku. Zarząd informuje członków o wszelkich nowościach dotyczących mniejszości. Prócz spotkań seniorów i spotkań z okazji Bożego Narodzenia dla seniorów i dzieci w okresie Wielkanocy stowarzyszenie organizuje dla wszystkich szukanie jajek. W karnawale podczas zabawy karnawałowej wybierani su król i królowa balu, którzy musza potem razem zatańczyć.


Nauczanie języka niemieckiego

Weronika Swatowska, nauczycielka z wykształcenia, od 1976 roku uczyła niemieckiego w szkołach z własnej inicjatywy. Od 1994 roku prowadzone były dla mniejszości niemieckiej dwa kursy językowe, każdy po 4 godziny tygodniowo, a od września 1995 nawet po 6 godzin tygodniowo. Niestety z powodu postępującej utraty wzroku pani Swatowska musiała w 2000 roku zrezygnować z uczenia.


Wyposażenie

Mimo dużego zapotrzebowania w tym biednym regionie stowarzyszenie nie dysponuje używana odzieżą czy innymi darami. Szczególnie brakuje lekarstw.


Współpraca

Dobrą współpracą z miastem Braniewem może poszczycić się Ziomkostwo Powiatu. Co dwa lata odbywa się w Braniewie duże wspólne spotkanie, ostatnie miało miejsce latem 2000 roku. Mniejszość uczestniczy też w uroczystościach miejskich, takich np. jak doroczne Święto Browarników. Ważnym wydarzeniem była celebrowana w Braniewie beatyfikacja założycielki Zakonu Katarzynek Reginy Protmann z Braniewa. W Braniewie odczuwa się brak kontaków ze stacjami socjalnymi. Mieszkańcy widzieliby się chętnie na terenie działania Stacji Socjalnej "Lazarus" w Pasłęku, gdyż zapewnienie opieki starszym i chorym ludziom jest niezwykle ważną kwestią.