O nas / Biuro

Biuro

Ares siedziby Związku:

ul. Kopernika 13/4

10-510 Olsztyn

tel. +48 89 523 56 80, +48 783 990 276          e-mail: biuro@zsnwim.eu

Numer konta:

IBAN : PL 45 1540 1072 2107 5052 1018 0001
BIC: EBOSPLPW063

Pracownicy biura


pracownik obsługi biura Związku

  Wynagrodzenie na stanowisku  pracownika obsługi biura finansowane jest z środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Incjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji rządu niemieckiego.

Joanna Płoska księgowa Związku

Działalność księgowa Związku jest finansowana od roku 2008 na podstawie dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Incjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji rządu niemieckiego.

Galeria

 Wejścia do budynku, w kótrym znajduje się siedziba Związku. Pomieszczenia biurowe Związku Pomieszczenia biurowe Związku