Wydarzenia / Bieżące

2011-12-30

Ukończono produkcję filmu o mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur

Film zrealizowany został z inicjatywy Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur przy wsparciu finansowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
W roku 2011 Związek wyprodukował film „To jest nasza ojczyzna”, którego tematyką jest historia, organizacja i działalność mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach. Nagrania do filmu wykonywane były sukcesywnie, w ciągu całego roku. Ekipa filmowa towarzyszyła naszym członkom w czasie większych uroczystości, zebrań czy ważniejszych projektów. Odwiedziliśmy z kamerą większość stowarzyszeń mniejszości niemieckiej i utrwaliliśmy na taśmie wypowiedzi wielu działaczy naszego środowiska.


Film składa się z trzech części: HISTORIA, STRUKTURY ORGANIZACYJNE i DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA. Nagrany został w dwóch wersjach językowych, polskiej i niemieckiej. Płytę DVD z filmem można otrzymać w biurze Związku w Olsztynie, ul. Kopernika 13.

Galeria

Podczas Zgromadzenia Delegatów W czasie spotkania w Biskupcu Nagrania podczas Warsztatów dziennikarskich w Ostródzie W czasie projektu integracyjnego w Krutyniu Podczas Festynu Letniego "Sommerfest" w Olsztynie W kulisach po występie zespołu SAGA Przed Muzeum regionalnym w Sądrach