Wydarzenia / Bieżące

2011-12-01

Konferencja w Olsztynie z okazji 20-lecia Traktatu polsko-niemieckiego

W dniach od 01.12.2012 do 02.12.2011 zorganizowana została przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona „Dwudziestoleciu Traktatu między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Uroczystego otwarcia dokonał Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ryszard Górniewicz.  swej wypowiedzi podkreślił on wagę, jaką uczelnia przywiązuje do nobilitowania wybitnych postaci życia naukowego i politycznego Niemiec. W ostatnich latach tytuły doktora honoris causaprzyznano dr. Wolfgangowi Schäuble Federalnemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych Niemiec i prof. dr Hansowi-Gertowi Pötteringowi, Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, a obecnie wszczęto procedurę celem nadania tytułu dla Udo Arnolda, współpracującego z obecnym zakonem krzyżackim.

Władze Uczelni dbają też o zachowanie dziedzictwa kulturowego byłych mieszkańców i zwracają szczególną uwagę na pieczołowitą renowację znajdujących się na terenie miasteczka akademickiego zabytkowych budynków poniemieckich.

Wicemarszałek Słoma nawiązał do historii i trudnych lat powojennych w stosunkach polsko-niemieckich. Przyznał, że nagminną była tendencja do zacierania śladów niemieckości. Dopiero podpisanie Traktatu w 1991 roku diametralnie zmieniło sytuację. cyt.: ”Zaczęto postrzegać, że droga Polski do Europy wiedzie przez Niemcy, które stały się rzecznikiem polskiej integracji”.

Pani Annette Klein, Konsul Generalna RFN zaskoczyła wszystkich swym wystąpieniem w języku polskim. Stwierdziła ona, że życzenie Konrada Adenauera o pojednaniu z Niemiec z Francją, Izraelem i Polską spełniło się. W rezultacie w ostatnich 20 tatach dokonały się w Polsce i Niemczech wielkie społeczne przewroty. Obecnie Polska sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej i współkształtuje ją.

Stosunki polsko-niemieckie uzyskały nową jakość po podpisaniu Traktatu. Ogromnie wzrosła liczba stypendystów – 70 tys. Niemców i 30 tys. Polaków. Rozwija się współpraca gospodarcze i poprawiają stosunki ekonomiczne. Nie do przecenienia stała się rola mniejszości Niemieckiej w procesie pojednania. „Jej funkcjonowanie napełniło słowa Traktatu życiem.

Gośćmi Konferencji byli przedstawiciele władz wojewódzkich, mniejszości narodowych i środowisk naukowych, między innymi Annette Klein, Konsul Generalna RFN z Gdańska, Jarosław Słoma, Wicemarszałek Województwa, Jan Mościanica, Wicewojewoda, Wiktor Marek Leyk, Szef Kancelarii Sejmiku warmińsko-mazurskiego, senator Witold Gintowt-Dziewałtowski, Henryk Hoch, Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich, Stefan Migus, Przewodniczący olsztyńskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, ks. Infułat Julian Żołnierkiewicz, prof. dr hab. Ryszard Garniewicz, Rektor UWM,  prof. dr hab. Andrzej Połubiński, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Dyrektor INP, prof. dr hab. Piotr Obarek, Dziekan Wydziału Sztuki, prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Edward Cyfus, znany działacz warmiński.

Galeria

Młodzi uczestnicy Konferencji Goście honorowi konferencji Moderatorzy konferencji Konsul Generalna Annette Klein Wiktor Marek Leyk Szef Kancelarii Marszałka Uczestnicy Konferencji