Wydarzenia / Bieżące

2011-09-23

Konferencja na temat języka niemieckiego w regionie

21 października2011. Konferencja w sprawie nauk języka niemieckiego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.


Zorganizowana w Olsztynie konferencja dotycząca nauczania języków obcych, szczególnie niemieckiego, wskazała na ważność tego działania i konieczność rozpowszechniania tematyki.


Na konferencję przybyli przedstawiciele Związku mniejszości niemieckiej z Opola oraz z miejscowych organizacji, a także germaniści pracownicy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Dla mniejszości niemieckiej upowszechnianie nauki języka niemieckiego jest bardzo ważnym elementem pielęgnowania tożsamości narodowej  i kulturowej. Niestety realizacja ustawy o pielęgnowaniu języka ojczystego natrafia na szereg przeszkód.


Prelegenci w swych wypowiedziach podkreślali korzyści z nauki języka obcego i wpływu na ogólny rozwój intelektualny osób mających kontakt z dodatkowym językiem obcym.


Dla przedstawicieli mniejszości niemieckiej wielką pociechą i satysfakcję stanowił fakt, że po wielu latach represjonowania niemieckojęzycznych mieszkańców naszego regionu, nadeszły wreszcie czasy zupełnej „odwilży”, a o upowszechnieniu niemieckiego języka narodowego mówi się oficjalnie w najważniejszym urzędzie województwa.